Vem vi är

  • Välkommen till Vandex

Med en imponerande meritlista av framgångsrika projekt inom vattentätning - från förebyggande arbete i nybyggnation till komplexa felsökningar i befintliga strukturer - spelar Vandex produkter en viktig roll världen över. 

Vandex fokus ligger i att förstå kundernas behov och krav, och utvecklar produkter, system och tjänster att utveckla produkter och tjänster som svara . Vandex tekniska tjänster för användare, konstruktörer och applikatörer säkerställer en hög grad av kundnöjdhet.

Affärsetik och kulturell förståelse har också mycket hög prioritet i Vandex företagsfilosofi. Vandex högkvalificerade personal har därför valts ut och utbildats för att svara på kundernas behov över hela världen.

Vandex produkter är utvecklade och producerade med hänsyn till miljön och tar hänsyn till aktuella ekologiska trender. Säkerhetsaspekterna i produktion, hantering, transport och applicering av Vandex produkter är också av stor betydelse för företaget.

 

 

Håll dig uppdaterad