Tekniska FAQs

 • Tekniska FAQs
 • Vad är Vandex?

  Vandex är ett internationellt varumärke för ett antal professionella kemitekniska produkter för reparation, skydd och vattentätning av betongkonstruktioner som hanterar dricksvatten, avloppsrening och för betongkonstruktioner i allmänhet.

 • Var appliceras Vandex produkter?

  Vandex produkter används på betong vid reparation, skydd och vattentätning av fundament, väggar, plattor, hisschakt, underjordiska parkeringar, simbassänger, dricksvatten-och avloppsvattenindustrin, brandvattentankar och betongfogar för att förhindra vatteninträngning, motverka fuktinträngningen och förbättra den mekaniska och kemiska beständigheten hos underlaget.

 • Hur funkar Vandex produkter?

  Vandex produkter fungerar som en barriär mot vatten och uppåtstigande fukt för att skydda betongunderlaget som utsätts för positivt eller negativt hydrostatiskt tryck, t.ex. som kristallint inblandningspulver, som beläggning, styvt eller elastiskt membran. Vandex produkter används också för betongrenovering och för att skydda byggnader. 

 • Varför ska man vattentäta betong?

  Betong måste tätas eftersom det används i de flesta byggkonstruktioner och består av cement(bindemedlet) samt specifik ballast, tillsatser och vatten.

  Den snabba avdunstning av vatten gör att det uppstår stora porer i betongen och på lång sikt kan inträngning av vatten i kapillärsystemet orsaka fysiska och kemiska skador.

 • Hur fungerar Vandex kristalliseringsprocess?

  Vandex kristalliseringsprocess innebär att ett tunt lager av sammanlänkade kristaller bildas som tätar porerna och små sprickor på upp till 0,3 mm i betongen för att bibehålla dess vattentäta struktur.

Håll dig uppdaterad